– Grundläggande kunskaper för pingistränare –

Grunderna i pedagogik

Grunderna i metodik

Grunderna i psychology

Grunderna i anatomi

Grunderna i idrottsmedicin

Grunderna i idrottsfysiologi

Grunderna i kinesiologi

Grunderna i kinetik

Grunderna i biomechanics

Grunderna i biorytm

Grunderna i idrottsnutrition

Grunderna i träningsplanering

Grunderna i kommunikation

Grunderna i tränarskap