Att bli sponsor till TopSpeed BTK Göteborg

TopSpeed BTK Göteborg

Verksamheten bygger på ideellt arbete i samband med medlemsavgifter och sponsring.

Samarbete:

Kommer att annonsera företaget på vår hemsida
Tryck på dräkt kan diskuteras vid framtagning av ny tävlingsdräkt.

KONTAKT

TopSpeed BTK