TOPSPEED BTK (BORDTENNISKLUBB) GÖTEBORG

Bli medlem i TopSpeed BTK

Vår ambition är att medlemsavgiften skall vara låg.
Den betalas senast den 31 augusti, på Bankgiro 5029-1715 eller PlusGiro 76 88 01-3,  och gäller för hela säsongen 
Som ny spelare i klubben så får man en ”prova på” vid tre (3) träningstillfällen. Därefter erläggs medlemsavgift enligt nedan oavsett när på året man börjar.  Det är viktigt att du tidigt ger tränarna dina personuppgifter inkl person-nr, adress, telefon-nr och e-post-adress då det är grunden för närvarorapportering, medlemsregister och licenser.
Vill du ansöka om medlemskap i TopSpeed BTK?
  1. Medlemsavgift stödmedlem ??? kr år
  2. Medlemsavgift aktiva ??? kr år
  3. Medlemsavgift familj Max 4 personer ??? kr år
Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig så fort vi har behandlat din ansökan

Dataskyddsförordningen GDPR

Den 25 maj träder EU:s nya dataskyddsförordning GDPR i kraft. För idrottsrörelsen innebär detta en mängd åtaganden för att nå målet om en enhetlig behandling av personuppgifter.

Riksidrottsförbundet (RF) har tagit fram en så kallad uppförandekod och ska ses som ett komplement till gällande dataskyddsförordning.  Varje förbund och förening har ett ansvar att informera sina medlemmar om förekomsten av uppförandekoden samt säkerställa att det finns någonstans dit medlemmar kan rapportera missbruk.

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 kommer personuppgiftslagen ersättas av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven förändras något. Med anledning av dessa förändringar har SBTF kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Vill du läsa mer om integritetspolicyn så hittar du den nedan.  Av ”licensinformation för säsongen 2018/2019” framgår också hur licensierad spelare samtycke av personuppgiftshantering fungerar.

RF har publicerat en sida som behandlar all information om GDPR som härrör idrottsrörelsen, där det också finns viktig information och mallar för hur man som förening och förbund ska arbeta för att säkerställa att man handhar personuppgifter på ett korrekt sätt. Vidare erbjuds också utbildning hos föreningarnas lokala SISU-distrikt. Det är av stor vikt att förening per omgående fördjupar sig i den information som finns så att man snarast möjligt kan säkerställa de förändringar som behövs för att säkerställa en korrekt personuppgiftshantering.