Pingisracket

Att välja pingisracket​

Pingisracket är ett individuellt valt material för varje enskild spelare/användare/individ.
 • Spelaren väljer själv racket, med vilken han/hon ska spela!
 • I bordtennis vi har stor valmöjlighet på gummi och stommar.
 • Grundläggande kunskap angående egenskaper i olika typer av gummi och stommar är ytterst viktig för alla spelare.
 • Det är tränarens ansvar att hjälpa spelaren vid valet av stommi och gummi så att det blir mest optimalt. Dock skall observeras att det inte är tränarens utan spelarens vilja och önskan som skall stå i centrum. Tränarens uppgift är därmed att informera, rådgöra, uppmuntra och om möjlighet finns att prova gummi och stommar, som tränar anser vara lämplig för den enskilde spelaren.
 • Tränare bör definitivt veta rackets regler, måste känna till egenskaperna av gummi, tränaren bör även ha kunskap om samt informera spelaren hur man hanterar sitt racket, hur och när spelaren ska byta gummi.
 • Frågan som nu uppstår är följande: 
Vad sker om det inte finns tillgång till tränare med tillräckliga kunskaper i ämnet eller motvilja att styra spelarens val av racket?
”Vad kan jag göra? Vilket är enklaste sättet att välja racket”
Nedan några enkla förslag till tänkande och jämförelse!
 • Låt oss föreställa oss en liknelse:
Man köper nya Ferrari-däck som sätts på den gamla Volvon.
Därmed förväntas också att Volvon kommer att ha samtliga egenskaper som ”bilen” Ferrari har ! ? ! ?
 • Sensmoralen i denna jämförelse är:
Att varje gummi och stomme passar inte till varandra!
 • Anledningen är:
 • Olika spelstilar i bordtennis.
 • Varje enskild person/spelare har en egen, helt individuell spelstil.
Det finns många andra skäl som kommer att förklaras mer vid ett annat tillfälle!
 • Viktig är:
Att föräldrar hjälper sina barn med val av racket!
Att inte endast titta på pris och kvalitet i val av racket.
Föräldrar måste observera barnets nuvarande förmåga.
På kort tid kan kvalitet ge glädje åt barnet men också besvikelse.
Anledningen är att barnet inte kommer att kunna behärska grunderna för den tekniska koordinationen.
Därmed finns risk att barnet lämnar den idrott som han älskade.
 
Vi som är tränare och tränare medarbetare från ”NENT TABLE TENNIS ACADEMY” och ”TopSpeed BTK” ska försöka att beskriva så kort som är möjligt ”Problemet att välja den lämpliga pingisracket” och vi hoppas ni ska inte tröttna på våran beskrivning!
Vi ska beskriva olika spelstilar av dem som har ”Typiskt Klubb Utbildning” och spelare ”De som har lärt sig själva” till exempel ”på jobbet i paus, i sina garaget och så vidare”.
TIPS!
Försök att välja!
Du kan välja en kombination på racket, som passar till dig och din spelstil!
Hur man på ett enkelt sätt väljer Gummi och Stomme!

DEF

Defensivspelare
Defensivspelare
Rekommenderar att du tittar:
Stomme
Gummi
Tempo
Tempo 0-70
Passiv defensivspelare 3-4
Exempel
Aktiv defensivspelare 5-6
 
Exempel

 

Egenskaper
”Vi ger ett litet exempel”
Gummi:
Stomme:
Tempo 40
Tempo 4+
Kontroll 100
Kontroll 9+
Gummigrepp 97
Fanér 3
Gummi hårdhet soft – medium
Vikt 85g
Spelstil DEF
Spelstil DEF
”Typiskt Klubb Utbildning”
 1. Passiv defensivspelare ”är en spelare som absolut inte attackerar” som använder följande variant av gummi: Backside-defensiv/Nabb-Långnabb
 2. Aktiv defensivspelare ”är en spelare som använder variant mellan defensivspel-offensivt spel” som använder följande variant av gummi: Backside-defensiv/Backside-offensiv/Nabb-Långnabb
Denna typ av spelare kräver teknisk och taktisk träning, fysiska ansträngningar, konditionsträning, psykologisk och mental träning. Detta kräver varje dag träning.
”De som har lärt sig själva”
Blockspelare ”är en spelare som står nära bordet som absolut inte attackerar” som använder följande variant av gummi: Backside-defensiv/Nabb-Långnabb/Nabb-Kortnabb/Antiloop
OBS!
Blockspelare tillhör gruppen ”Klassisk offensiv spelare” är en spelare som är offensiv spelare och som står nära bordet.

ALL 

Allroundspelare
 Allroundspelare
 Rekommenderar att du tittar:
 Stomme
 Gummi
 Tempo 6-7
 Tempo 60-80
 Exempel
 Exempel
 
 
Egenskaper
”Vi ger ett litet exempel”
Gummi:
Stomme:
Tempo 77
Tempo 6-
Kontroll 89
Kontroll 9+
Gummigrepp 91
Fanér 4
Gummi hårdhet soft
Vikt 85g
Spelstil ALL
Spelstil ALL
”Typiskt Klubb Utbildning”
Allroundspelare
 1. Spelare från halvdistans ”är en spelare från halvdistans, attackerar inte så mycket med hög fart och håller bollen på bordet med stor rotation,” som använder följande variant av gummi: Backside-offensiv
 2. Spelare från distanse ”är en spelare från distans, attackerar inte så mycket med hög fart och håller bollen på bordet med stor rotation, samtidigt spela med ballon-plock” som använder följande variant av gummi: Backside-offensiv
Denna typ av spelare kräver teknisk och taktisk träning, fysiska ansträngningar, konditionsträning, psykologisk och mental träning. Detta kräver varje dag träning.
”De som har lärt sig själva”
Spelare från halvdistans och spelare från distanse
Vi ser sällan denna typ av spelare i den här gruppen!
Anledningen är att de måste vara under kontroll av erfaren tränare.

ALL/OFF

Kombination Allround/offensiv spelare
Allround/offensiv spelare
 Rekommenderar att du tittar:
 Stomme
 Gummi
 Tempo 7-9
 Tempo 80-90
Exempel
Exempel
 
 
Egenskaper
”Vi ger ett litet exempel”
Gummi:
Stomme:
Tempo 88
Tempo 7
Kontroll 83
Kontroll 9
Gummigrepp 92
Fanér 4
Gummi hårdhet medium
Vikt 85g
Spelstil ALL/OFF
Spelstil ALL/OFF
”Typiskt Klubb Utbildning”
Kombination Allround/offensiv spelare
Offensiv spelare från nära bordet och allround från halvdistans ”är en spelare som använder variant mellan nära bordet och halvdistans, varierar attacker mellan mycket hög/låg fart och med stor rotation,” som använder följande variant av gummi: Backside-offensiv
Denna typ av spelare kräver teknisk och taktisk träning, fysiska ansträngningar, konditionsträning, psykologisk och mental träning. Detta kräver varje dag träning.
”De som har lärt sig själva”
Kombination Allround/offensiv spelare
Vi ser sällan denna typ av spelare i den här gruppen som lyckas med denna kombination!
Anledningen är att de måste vara under kontroll av erfaren tränare.

OFF

Klassisk offensiv spelare
Klassisk offensiv  spelare
 Rekommenderar att du tittar:
 Stomme
 Gummi
 Tempo 8-9
 Tempo 85-95
Exempel
Exempel
Egenskaper
”Vi ger ett litet exempel”
Gummi:
Stomme:
Tempo 95
Tempo 9
Kontroll 75
Kontroll 8
Gummigrepp 99
Fanér 7
Gummi hårdhet soft
Vikt 88g
Spelstil OFF
Spelstil OFF
”Typiskt Klubb Utbildning”
Klassisk offensiv spelare
 1. Offensiv spelare med forehand/backhand nära bordet ”är en spelare som attacker nära bordet, varierar attacker mellan mycket hög/låg fart och med liten rotation, spela bra med forehand och backhand” som använder följande variant av gummi: Backside-offensiv
 2. Offensiv spelare med forehand nära bordet ”är en spelare som attacker nära bordet, varierar attacker mellan mycket hög/låg fart och med liten rotation, spela bra med forehand” som använder följande variant av gummi: Backside-offensiv/Nabb-Kortnabb/Mellannabb/Antiloop
 3. Offensiv spelare med backhand nära bordet ”är en spelare som attacker nära bordet, varierar attacker mellan mycket hög/låg fart och med liten rotation, spela bra med backhand” som använder följande variant av gummi: Backside-offensiv/Nabb-Kortnabb/Mellannabb/Antiloop
 4. Offensiv kontring spelare nära bordet ”är en spelare som kontring spel nära bordet, attacker mycket hög fart och med liten rotation #kontring boll utan rotation#, har stort tryck på bollen vid kontring spel, spela bra med forehand/backhand” som använder följande variant av gummi: Backside-offensiv/Nabb-Kortnabb
 5. Offensiv  blockspelare nära bordet ”är en spelare som spela block spel nära bordet, varierar attacker mellan mycket låg fart och med liten rotation, har stort tryck på bollen vid blockering, spela bra med forehand/backhand” som använder följande variant av gummi: Backside-offensiv/Nabb-Kortnabb
 6. Offensiv penholder spelare nära bordet ”är en spelare som pen fattening spel nära bordet, varierar attacker mycket hög fart och med liten rotation, har stort tryck på bollen vid blockering, spela bra med forehand” som använder följande variant av gummi: Backside-offensiv/Nabb-Kortnabb
Denna typ av spelare kräver teknisk och taktisk träning, fysiska ansträngningar, konditionsträning, psykologisk och mental träning. Detta kräver varje dag träning.
Om vi tittar på alla dessa spelstilar, ser vi att det finns många annorlunda spelstilar.
”De som har lärt sig själva”
Bland de här spel stilarna är det mest ”De som har lärt sig själva” eftertraktade spelet att spela följande spelstilar:
Offensiv spelare med forehand nära bordet, Offensiv spelare med backhand nära bordet, Offensiv  blockspelare nära bordet.
I den här gruppen försöker spelarna kombinera alla typ av gummi för att förbättra sitt spel, en dålig kombination man kan få kontra effekt i den som han/hon vill av gummi effekt!
Anledningen är att de måste vara under kontroll av erfaren tränare.
För att spela dessa stilar rekommenderar vi att du kontaktar erfarna tränare.
OFF+

Kompromisslös offensiv spelare

Kompromisslös offensiv spelare
 Rekommenderar att du tittar:
 Stomme
 Gummi
 Tempo från 9
 Tempo srån 95
Exempel 1
Exempel 2
Exempel 1
Exempel 2
Egenskaper
”Vi ger ett litet exempel”
Gummi:
Stomme:
Tempo 99
Tempo 10
Kontroll 71
Kontroll 6+
Gummigrepp 98
Fanér 7
Gummi hårdhet hard
Vikt 95g
Spelstil OFF+
Spelstil OFF+
 
”Typiskt Klubb Utbildning”
Kompromisslös offensiv spelare
Offensiv spelare med forehand/backhand nära bordet 
Offensiv spelare från nära bordet ”är en spelare som attacker nära bordet, attackerar med mycket hög fart och med liten rotation,” som använder följande variant av gummi: Backside-offensiv
Denna typ av spelare kräver teknisk och taktisk träning, stora fysiska ansträngningar, konditionsträning, psykologisk och mental träning. Detta kräver varje dag träning.
Så vi har väldigt lite spelare på världsnivå, såna som spelar av det här typen av spel.

 

”De som har lärt sig själva”
Kompromisslös offensiv spelare
Vi ser inte denna typ av spelare i den här gruppen!
Anledningen är att de måste vara under kontroll av erfaren tränare.
Färdigt racket för nybörjare
Det enklaste är att köpa ett färdigt racket, men ibland kan det vara dyrare än att köpa egenkomponerat racket.
Och kvalitet ska man inte prata om… ojämförbart !!!
 • Här krävs nu att en tränare med erfarenhet ska hjälpa spelare. 
 • Spelare ska bestämmer om sin spelstil tillsammans med tränare.
 • Efteråt det kommer tränare hjälpa spelare , ska leda honom/henne att klara bordtennistekniken och bordtennismaterialet som samma spelare använder.
 
Vad betyder en erfaren tränare och vilken av grundläggande kunskaper krävs från tränare?
Fundamental kunskaper i bordtennis
 1. Bordtennis teknik och taktik
 2. Bordtennis metodik
 3. Bordtennis pedagogik
 4. Bordtennis fysiska ansträngningar/koordination/motorik
 5. Grunderna i pingisregler på nationell och internationell nivå.
 6. Grunderna i anatomi
 7. Grunderna i fysiologi
 8. Grunderna i Idrottspsykologi
 9. Grunderna i kinesiologi  ”Kinesiologi, från Grekiska ord ’kinesis’ (rörelse) är vetenskapen om människans rörelser.”
 10. Grunderna i kinetik ”Grunder praktiskt och teoretiskt om rörelse”
 11. Biomekaniska grunder ”Kontinuerligt bedömningar av teknik”
Spelstilar:
Om vi tittar på alla spelstilar, vi kommer att se att många spelstilar inte spelas av elitspelare på världsnivå.
De är dock ett litet grupp om man räkna antal amatörspelare, rekreations spelare och de som spelar pingis från sin nöje, oavsett ålder och de som spela bordtennis i världen!
Så det är oerhört viktigt att tränare ger sin kunskap till alla, oavsett på deras nuvarande förmåga av spelare och deras ålder!!!
OBS!
Tränare som tror att par föreläsningar och kurser ska hjälpa och att veta allt om bordtennis och då blir det ett stort problem för alla…
Om de tycker att det inte finns något behov av ytterligare kunskaper, detta är inte bra först för spelare och inte bra samtidigt för bordtennis.
Tränarens ansvar är stor!!!
 

P.S.

Vi kommer att försöka få dig närmare till bordtennis i följande titlar på ett acceptabelt och förståeligt sätt för alla.
 1. Bordtennis teknik
 2. Bordtennis taktik
 3. Bordtennis material gummi/stommar
 4. Hur viktigt är tränaren i föreningen, hans roll och ansvar i föreningen.
Vi kommer också öppna några andra ämnen som är kända för dig eller okända.
Ge oss lite tid för allt detta.
Tack för ditt tålamod.

Artikel av: ZDENKO JURČEVIĆ

Lektor: Tina Karlsen